Alles omtrent releases

Release 2.41.10

2021-10-13T13:47:03+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) iCal voor E-learning kunnen meesturen is nu een optie, standaard staat deze uit, bekijk Per dag kunnen communiceren voor E-learning (links etc). Bugfixes Automatisering kunnen herplannen via 'automatiseringen' (in beheer) kan via superuser, beheerder en hoofdplanne, bekijk Dit is een recht welke ook door de beheerder aan andere rollen gegeven kan

Release 2.41.9

2021-10-13T13:42:53+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Factuurnummers zijn aanpasbaar, bekijk Voor- en achternaam kunnen gewijzigd worden in klantenportaal als je hiertoe portaalrecht hebt door contactpersoon Er zijn nieuwe opties beschikbaar om in cursistenportaal enkele onderdelen uit te zetten Cursist mag geen herhalingen zien Cursist mag geen opties zien Cursist mag geen communicatie zien Standaard staan deze opties

Release 2.41.6 en 2.41.7

2021-10-05T22:38:39+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Link en herinnering voor bijvoorbeeld herinnering E-learning geïmplementeerd Bugfixes Geboortedatum is nu dd-mm-jjjj in boekingformulier in Wordpress Verbeteringen Vrije velden werden niet goed op presentie getoond, nu wel weer

Release 2.41.5

2021-10-05T22:36:27+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Koppeling met Traintool geïmplementeerd, bekijk Redirect gemaakt voor registratie Traintool indien cursist zich inschrijft of wordt ingeschreven Automatisering voor bijvoorbeeld herinnering E-learning geïmplementeerd Bugfixes Geboortedatum is nu dd-mm-jjjj in boekingformulier in Wordpress Verbeteringen Geboortedatum is nu dd-mm-jjjj in boekingformulier in Wordpress Kalenderview laat ook niet geen volle cursussen zien indien dat

Release 2.41.4

2021-09-29T15:12:49+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Login van aNewSpring instelbaar maken (email of voornaam.achternaam) Losse icals mogelijk bij versturen van uitnodiging/communicatie Bugfixes Instructeur tonen ging niet altijd goed

Release 2.41.3

2021-09-29T15:10:02+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Status van cursus en dagdeel nu te wijzigen en in te zien bekijk Toevoegen en bewerken van gevolgde opleiding gaat nu ook per dagdeel Bij plannen van een groep wordt afdeling getoond indien deze aanwezig is Afdeling wordt ook getoond in portalen als je dit aanzet (via beheer > instellingen >

Release 2.41.2

2021-09-20T19:42:04+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) iCals in portalen verbeterd Resultaten van aNewSpring verwerken middels webhook als cursisten in aNewSpring zijn geslaagd bekijk Volgorde kan worden bepaald voor dagdelen bekijk Bugfixes geen

Release 2.41.0

2021-09-20T19:38:30+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Als een cursus geen documenten heeft, dan geen knop meer om deze te genereren Certificaten kennen nu ook 'cijfer' Bij niet actieve bedrijven komen de herhalingen ook niet meer naar 'voren' iCals zijn verbeterd Bugfixes Instructeurs zagen even alle dagdelen ipv enkel eigen dagdelen in instructeurportaal

Release 2.41.0

2021-09-12T23:46:37+02:00|releasekalendar|

Features (nieuw of uitbreidingen) Mailteksten kunnen nu meer tekens (en afbeeldingen) bevatten Eenvoudig bedrijven ontdubbelen bekijk Herinnering of andere mail versturen voor instructeurs bekijk Bepaal vooraf volgorde van dagdelen in cursus(sjabloon) bekijk Extra velden (vrije velden) zijn nu ook beschikbaar in communicatie bekijk In overzicht facturen heb je de keuze deze in- of ex BTW