Aanpassingen

  • Bugfix evaluatie toevoegen deelnemer (bij bedrijf) & uitvragen ‘vrije velden’