Nieuw

  • Extra (vrije) velden die beschikbaar zijn gesteld kunnen uitgevraagd worden bij de deelnemer in boekingformulier
    – Let op: je kunt maar 1 deelnemer per keer laten boeken (geen deelnemers toevoegen)
    – Zie ook hier

Aanpassingen

  • {naam} geeft nu ook initialen en tussenvoegsels mee (terug) in pagina en mail
  • Bugfix; adres uitvragen (optioneel) werd niet altijd getoond