Nieuw

 • Nieuwe automatisering, mail versturen, zie hier

Verbeteringen

 • Bij uitzetten van een bepaalde E-learning ook lopende nazien
 • Extra velden kunnen toevoegen aan portalen op bepaalde schermen
  • Vertaalbaar maken
 • Aangeleverde certificaten niet meer kunnen aanpassen / overschrijven met ander bestand
 • Melding als factuur bijna niet meer te uploaden is in dashboard
 • Automatisering om ‘document x’ te vullen en naar een e-mailadres gemaakt
 • Bij kalenders een verbetering: direct naar maand/jaar combinatie
 • Handig voor onze developer: Meer infomatie bij errors (indien mogelijk)
 • Certificaat mailen naar cursist bij ANewSpring webhook = optie/instelling

Voorbereidingen

 • Handtekening kunnen tonen (iPad etc) voor instructeurportaal (versie 2.0)
 • NiBHV koppeling
  • Setting gemaakt voor beschikbaarheid van certificaten in portalen
 • EduMS koppeling
 • Het Certificaat koppeling
 • SMS kunnen versturen voor bijv 2Fa, maar ook herinnering

Bugfixex

 • Aanpassing excel ingeplande cursisten (kolom resultaten toevoegen)