Verbeteringen

 • Indien gekozen wordt om geen communicatie te versturen bij inplannen wordt dat ook vermeld in notities
 • Bij samenvoegen van bedrijven wordt gevraagd of ‘oude bedrijf’ inactief moet zijn of gearchiveerd moet worden
 • Bij importeren zijn er meerdere opties toegevoegd om verdubbelingen van cursisten te voorkomen
 • Bij presentielijst is het nu ook mogelijk om voornaam van instructeur in communicatie te vermelden

Bugfixes

 • Onjuiste geboortedatum bij aanvragen/inschrijven cursist
 • Elearning (only) werden niet getoond in WordPress plugin
 • Inactieve bedrijven werden onterecht getoond in portalen (bij keuze bedrijven/impersonate)
 • Link naar gevolgde opleiding in klantenportaal bij cursist was niet altijd de juiste
 • Soms werden ‘vinkjes’ in nog te versturen communicatie niet getoond
 • Extra informatie (vrije velden) werden niet altijd meegenomen bij koppelen aan ander bedrijf
 • Onterechte melding bij instructeurs (settingschedule)