Bugfixes

  • Special char issue in Edu-dex feed
  • Preview bij automatiseringen werkte niet overal