Bugfix

  • Bewerkte Email werden tijdelijk niet opgeslagen
  • Ophalen van communicatie in portalen ging niet altijd goed