Nieuw

  • Bestanden & certificaten bij cursisten kun je nu sorteren op datum, naam etc
  • Bestanden bij cursussen in het verleden worden nu ook getoond in de cursistenportaal

Verbeteringen

  • Export aangepast voor SB (steigerbouw) certiflex, meer
  • Bij multidatum selecties is ook ‘dit jaar’ toegevoegd
  • Bij annuleren van maken van factuur wordt nu extra controlevraag gesteld

Bugfixes

  • Vreemde karakters uit login strings voor Moodle registratie gefixt
  • Bij cursisten stonden soms ook bedrijven