Features (nieuw of uitbreidingen)

  • Status van cursus en dagdeel nu te wijzigen en in te zien bekijk
  • Toevoegen en bewerken van gevolgde opleiding gaat nu ook per dagdeel
  • Bij plannen van een groep wordt afdeling getoond indien deze aanwezig is
  • Afdeling wordt ook getoond in portalen als je dit aanzet (via beheer > instellingen > klantenportaal > ‘afdeling bij boeken’
  • Extra export toegevoegd voor inactieve cursisten (via management info > exports > ‘Overzicht inactieve cursisten (uitgebreid)’

Bugfixes

  • Geen button bij boeken indien er geen capaciteit meer is in klanten en cursistenportaal

Voorbereidingen

  • Er worden voorbereidingen gebouwd en gemaakt voor koppeling met ‘Traintool