Features

  • Kleuren portalen kunnen aanpassen
  • Eigen unieke label bij booking kunnen meegeven bekijk
  • Dagdelen optioneel kunnen verbergen in kalenders
  • Extra velden teruggeven in API bij GET ‘course’ bekijk
  • Optioneel capaciteit kunnen zien van locaties bij inplannen

Bugfixes

  • Aanmaken particulier gaf foutmelding
  • Logo werd niet getoond in portalen
  • Namen waren even niet zichtbaar op wachtlijsten
  • Importeren van telefoonnummer ging niet altijd goed