Features

  • Bulkacties mogelijk bij herhalingen bekijk
    • Nogmaals mail versturen in bulk bij herhalingen
    • Reden opgeven waarom iemand niet moet herhalen
    • Notitie toevoegen aan herhalingen
  • Mogelijkheid om direct mailen ipv mailqueue

Bugfixes

  • Als dagdeel wordt verwijderd, ook automatiseringen verwijderen
  • Presentie verwerken ging niet altijd goed