Features

  • Webhooks voor plusport toegevoegd (module)
  • CursistID toegevoegd aan rapportages

Bugfixes

  • Soms verstuurde automatisering geen communicatie
  • Factuurnummers bekend bij cursist
  • Soms was informatie (data) onbekend bij cursist