Bugfixes

  • iCal werden niet altijd gemaild en niet getoond (downloadbaar) bij een cursus
  • Externe locatie konden niet altijd toegevoegd worden omdat tabblad ‘adresgegevens’ ontbraken
  • Taken vanuit een offerte waren niet altijd duidelijk
  • Indien start/eindtijd bij E-learning dan controleren bij starten E-learning van LTI