Nieuwe features voor klanten en instructeurs in de portalen

De portalen voor klanten en instructeurs zijn uitgebreid!

Klantenportaal

Open & gesloten optioneel niet tonen

Voor klanten die kunnen inloggen in het klantenportaal is het standaard mogelijk om ‘open’ of ‘in company’ cursussen te laten zien en hen hiertoe medewerkers te laten inschrijven. Het is nu mogelijk om een portaalrol aan te passen of toe te voegen waarbij je hen ‘het recht geeft’ om een open of gesloten training niet meer te zien. Wil je dat een bepaalde klant geen ‘gesloten’ trainingen’ meer ziet, dan maak je een nieuwe portaalrol aan. Vervolgens zet je ‘Klant mag eigen incompany cursussen zien (en boeken)’ op uitgeschakeld. Hierna kun je iedere klant die een login heeft deze nieuwe portaalrol geven. Dit zelfde geldt voor ‘open’ cursussen.Let op: standaard is voor iedere basisrol deze waarde op ‘ingeschakeld’ gezet omdat deze functionaliteit er al was!

Medewerkers toevoegen via portaal

Daarnaast is er een feature bijgekomen dat je een klant toestemming kan geven om de feature ‘medewerkers toevoegen’ te gebruiken. Hiermee kan de klant zelf medewerkers toevoegen per stuk of in een batch. Voor jouw klanten hebben wij een handleiding gemaakt.Let op: standaard staat deze in de basisrollen ‘uitgeschakeld’.

Wil je dat een bepaalde klant kan inloggen in het klantenportaal en ook medewerkers kan toevoegen, maak dan eerste een nieuwe portaalrol aan. Vervolgens zet je bij deze rol ‘Klant toestaan studenten toe te voegen aan eigen bedrijf’ op ingeschakeld zodat deze ‘groen’ is. Sla de rol op en geef iedere klant die je wil dat medewerkers kan toevoegen deze portaalrol.

Let op: dit kan invloed op jouw pakket hebben, aangezien er een limiet van jouw pakket (aantal cursisten) kan worden bereikt.


Instructeurportaal

Dagdelen optioneel niet tonen

Voor instructeurs is het standaard zo dat zij alle dagdelen zien waarop zij zijn ingepland. Als zij de details van zo’n cursus bekijken zien zij ook standaard andere dagdelen van die cursus. Je kunt dit nu optioneel ‘uitzetten’. Hierdoor zien die instructeurs niet meer de andere dagdelen van zo’n cursus. Wil jij ook dat een instructeur dat niet meer ziet? Maak dan een nieuwe portaalrol aan en geef deze een goede titel. Vervolgens geef je aan dat ‘ Instructeur mag andere dagdelen inzien van cursus’ uitgeschakeld is en sla je deze op. Vervolgens geef je iedere instructeur deze rol die andere dagdelen niet meer mag zien.

Let op: standaard staat deze in de basisrollen ‘ingeschakeld’.

Benieuwd of Planaday bij jouw organisatie past?

Plan eenvoudig je cursussen in met locaties, materialen, automatiseringen & taken middels een wizard.

Neem contact op

Deel dit artikel!