Bij het uitnodigen van een cursist op een cursus (of bij iedere andere actie zoals wachtlijst of optie maken) wordt er communicatie gestuurd naar contactpersoon of naar cursist. In die mail staat tekst met de uitnodiging en in de bijlage alle details.

Meesturen van andere bestanden zoals lesmateriaal, een afbeelding, een routeplanning of wat dan ook is nu ook mogelijk. Dit kan vooraf bij een cursussjabloon. De bestanden die toegevoegd zijn bij een cursussjabloon worden meegenomen naar een ingeplande cursus, zodat deze direct zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden.

Het is ook mogelijk om bij een cursus die al is ingepland bestanden toe te voegen en mee te sturen bij een uitnodiging.

Per inplan mogelijkheid krijg je de keuze om één of meerdere bestanden die je eerder had toevoegd aan te vinken om mee te sturen.

Zie handleiding